Historie Prahy

K založení hlavního města Prahy se vztahuje legenda o kněžně Libuši. Moudrá a spravedlivá kněžna vládla v dávných dobách v Čechách, a jednoho dne ve svých snech na břehu řeky Vltavy viděla krásné a slavné město. Na toto místo tedy nechala vyslat svoji družinu a začala zde budovat slavné město.

Podle historických pramenů v místech pražského hradu stálo přemyslovské hradiště již v letech 880 – 90, za vlády prvního historicky známého knížete Bořivoje I. Současně s vývojem pražského hradu vzniká i Staré město pražské. Již ve 12. století bylo Staroměstské tržiště v oblasti dnešního Staroměstského náměstí, které mělo výhodnou polohu na spojovací cestě mezi Hradem a Vyšehradem a v blízkosti se nacházejícími brody.

Na českém trůnu se vystřídala řada významných panovnických rodů k nimž patří Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové. Za vlády Habsburků byly Čechy součástí Habsburské říše, od roku 1867 součástí Rakouska-Uherska.

Praha získává velký význam za vlády Karla IV. (1346 – 1378). Král český a císař římský se rozhodl vybudovat zde město světového významu. Po svém příjezdu do Prahy zahajuje přestavbu Pražského hradu, který po požáru v roce 1304 byl značně zdevastován. Na románském přízemí vznikl gotický palác. Společně se svým otcem Janem Lucemburským bylo založeno pražské arcibiskupství a zahajuje se výstavba nové katedrály. Dalším významným krokem bylo založení Nového města, založení university a položení základního kamene k výstavbě Karlova mostu a založení Nového města Pražského.

Další významné období nastává za vlády Rudolfa II. Habsburského (1576 – 1611). Rudolf II., velký obdivovatel vědy, kultury a umění pozval na svůj dvůr vědce, filozofy a umělce z celého světa. Mezi nejznámější patří Tycho de Brahe či Johannes Kepler. Po smrti Rudolfa II. se panovnický dvůr stěhuje do Vídně.

28. 10. 1918 se Praha stává hlavním městem Československé republiky a prvním československým presidentem je Tomáš Garrigue Masaryk. Období 1. Republiky je považováno za velmi úspěšné období, které je však přerušeno 1. a následně 2. světovou válkou. Po 2. světové válce přichází období socialismu s vládou KSČ jako jediné strany, centrálně řízeným hospodářstvím a orientací na Sovětský svaz. Toto období je ukončeno rokem 1989, tzv. Sametovou revolucí.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní