Výlet Český Krumlov

Pro svou jedinečnou atmosféru a dochované památky je vyhledáván nejen turisty, ale je i oblíbeným místem konání konferencí nebo hudebních a divadelních festivalů. Dochované historické jádro zahrnuje zámecký komplex a dalších téměř 300 gotických a renesančních domů lemujících malebné uličky. Od roku 1992 je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Krumlov leží v meandrovitém údolí Vltavy nedaleko rakouských hranic. První zmínka o tomto městě pochází ze 13. století. Díky své výhodné poloze se stal sídelním městem pánů z Rožmberka, kteří panství vlastnili po 3 století. Dominantu města tvoří zámecký komplex. Původně se jednalo o gotický hrad, který byl později přestavěn ve stylu italské renesance. Zámek je obklopen původními gotickými hradbami. Součástí komplexu je i barokní divadlo, zahrada s rokokovou fontánou a letohrádek s otáčivým hledištěm.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní