Výlet Holašovice

Tato památková rezervace je součástí seznamu Světového dědictví UNESCO od roku 1998. Na půdorysu typickém pro středověkou vesnici se zde dochoval komplex budov z 18. a 19. století postavených ve stylu selského baroka.Kolem návsi s rybníkem stojí 22 statků. Stavení mají půdorys obdélníku a jejich průčelí je orientováno směrem na náves. K průčelí přiléhá z jedné strany obytné stavení s navazujícími chlévy, z druhé strany hospodářské budovy. Celkový dojem umocňuje fakt, že se nejedná o pouhý skanzen, ale trvale obydlenou vesnici.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní