Výlet Kroměříž

Město ležící na úpatí Chřibů bylo původně osadou na křižovatce obchodních cest. Ve 13. století zde byl postaven gotický hrad, který byl o tři století později přestavěn na renesanční zámek. Zámek byl silně poškozen během třicetileté války. Po jejím skončení byl obnoven ve stylu baroka a od roku 1777 stal sídlem olomouckých biskupů.

Bohatě zdobené interiéry nabízí návštěvníkům původní zařízení a cenné umělecké sbírky. Známý je Sněmovní sál, kde v letech 1848-49 jednal Sněm rakouských národů. Zámecká knihovna ukrývá téměř 100 tisíc prvotisk, kreseb, grafik, rukopisů a rozsáhlý hudební archiv. Na zámku je také umístěna obrazárna. Celkem 10 sálů představuje po pražské galerii druhou nejvýznamnější obrazárnu v České republice. Perlami zdejší sbírky jsou díla Lucase Cranacha st., Paola Veronese, Tiziana nebo Anthonise van Dycka.

Na zámek navazují dvě zahrady. Podzámecká, původně zelinářská a květinová zahrada, byla v 19. století přeměněna na anglický park. Na 64 hektarech se nachází několik staveb, například čínský pavilon a 3 rybníky. Po vzoru renesančních zahrad byla v Kroměříži v 17. století vybudována druhá zahrada, Květná. Má pravidelný tvar a přímo v jejím středu je osmiboká rotunda obklopená 244 metrů dlouhou kolonádou.

památka zapsaná na seznamu Světového dědictví UNESCO se nachází v Kroměříži na střední Moravě. Město ležící na úpatí Chřibů bylo původně osadou na křižovatce obchodních cest. Ve 13. století zde byl postaven gotický hrad, který byl o tři století později přestavěn na renesanční zámek. Zámek byl silně poškozen během třicetileté války. Po jejím skončení byl obnoven ve stylu baroka a od roku 1777 stal sídlem olomouckých biskupů.

Bohatě zdobené interiéry nabízí návštěvníkům původní zařízení a cenné umělecké sbírky. Známý je Sněmovní sál, kde v letech 1848-49 jednal Sněm rakouských národů. Zámecká knihovna ukrývá téměř 100 tisíc prvotisk, kreseb, grafik, rukopisů a rozsáhlý hudební archiv. Na zámku je také umístěna obrazárna. Celkem 10 sálů představuje po pražské galerii druhou nejvýznamnější obrazárnu v České republice. Perlami zdejší sbírky jsou díla Lucase Cranacha st., Paola Veronese, Tiziana nebo Anthonise van Dycka.

Na zámek navazují dvě zahrady. Podzámecká, původně zelinářská a květinová zahrada, byla v 19. století přeměněna na anglický park. Na 64 hektarech se nachází několik staveb, například čínský pavilon a 3 rybníky. Po vzoru renesančních zahrad byla v Kroměříži v 17. století vybudována druhá zahrada, Květná. Má pravidelný tvar a přímo v jejím středu je osmiboká rotunda obklopená 244 metrů dlouhou kolonádou.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní