Výlet Kutná Hora

Historie tohoto středočeského města je neodmyslitelně spojena s těžbou a následným zpracováním stříbra. Díky rozsáhlým zásobám stříbrné rudy se původně hornická osada stala druhým nejvýznamnějším městem v českých zemích a toto postavení si udržela až do konce 16. století. Na přelomu 14. a 15. století se dokonce stala sídelním městem krále Václava IV.

Pozdně gotický chrám sv. Barbory, patronky horníků, byl založen v roce 1388. Během husitských válek byla jeho stavba přerušena a znovu začala až v roce 1482. Ani tentokrát se stavbu nepodařilo dokončit a v 17. století byla předána řádu jezuitů. Kostel prošel částečnou barokní přestavbou a byl uzavřen provizorní zdí. Konečnou podobu dostal až mezi lety 1884-1905.

V roce 1142 byl založen první cisterciácký klášter v českých zemích. Jeho součástí byl i kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl na přelomu 13. a 14. století přestavěn. Vznikla tak první gotická katedrála v českých zemích

Kutná Hora nenabízí svým návštěvníkům jen chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Za prohlídku stojí i mincovna Vlašský dvůr, Muzeum stříbra nebo Hornické muzeum, jehož prohlídku lze spojit s návštěvou středověkého dolu. Při prohlídce městské části Sedlec nelze opomenout kostnici.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní