Výlet Lednicko-valtický areál

Rozloha téměř 200 km2 jej řadí k největším člověkem praveným areálům v Evropě. Dílo vznikalo na panství Lichtenštejnů v průběhu 17. až 20. století. V areálu lze obdivovat barokní zámek ve Valticích, neogoticky přestavěný zámek v Lednici a mnoho dalších objektů citlivě zasazených do okolní krajiny.

Zámek Lednice se nachází na břehu řeky Dyje. Barokní stavba byla ve druhé polovině 19. století přestavěna ve stylu tudorské neogotiky a tuto podobu si uchovala až do současnosti. Přestavba se dotkla také interiérů, které vynikají bohatou řezbářskou výzdobou. Nejvíce pozornosti poutá kazetový strop z lipového dřeva v Modrém sále, vřetenové schodiště v knihovně a mramorové krby. K areálu zámku patří také jízdárna, minaret v maurském stylu a palmový skleník z poloviny 19. století, který je nejstarší stavbou svého druhu v Evropě.

Zámek Valtice zakoupil rod Lichtenštejnů na konci 14. století. Původně zde stál hrad pasovského biskupa, který po několika přestavbách dostal v 16. století podobu manýristického zámečku. Během třicetileté války byl zámek silně poškozen. Opravy trvaly až do roku 1730 a zámek při nich dostal svou současnou barokní podobu.

Oba zámky jsou spojeny alejí, která vytváří dojem uceleného komplexu. Konečnou podobu dostal park v 19. století a dnes zde můžeme obdivovat mnoho překrásných romantických staveb, například empírový Chrám Tří Grácií nebo Apollónův chrám.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní