Výlet Olomouc

Od roku 2000 je i součástí seznamu Světového dědictví UNESCO, konkrétně Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Jedná se o největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře v celé Střední Evropě a dokládá tehdejší velkou zbožnost města, které je i sídelním městem arcibiskupa.

Sloup byl postaven mezi lety 1716 – 1754 jako památník morové epidemie, kterou byla Olomouc zasažena v letech 1713-1715. S výškou 35 metrů patří k nejvyšším v České republice. Celkem zde můžete napočítat 18 soch světců, mezi nimi například sv. Václava, sv. Mořice, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha nebo sv. Jana Nepomuckého. Sochařskou výzdobu dotváří 12 světlonošů, 6 reliéfů a dvě sousoší. V základně sloupu se nachází kaple.

K dalším významným církevním stavbám v Olomouci patří novogotický chrám sv. Václava, ve kterém byl roku 1306 zavražděn poslední přemyslovský král Václav III a největší premonstrátský klášter v Evropě Hradisko. V opevněném kostele sv. Mořice z 15. - 16. století se každoročně koná Mezinárodní varhanní festival, jehož ozdobou je zvuk zdejších proslulých varhan.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní