Výlet Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

Stavbu inicioval tehdejší opat cisterciáckého Kláštera ve Žďáru nad Sázavou, realizace byla svěřena slavnému architektovi J.B.Santinimu-Aichlovi. Tomu se podařilo mistrovsky propojit prvky gotiky a baroka. Tento styl nemá ve světě obdoby.

Podle legendy se nad tělem Jana Nepomuckého objevila svatozář mučedníka s 5 hvězdami. Symbolikou čísla 5 je protkána celá stavba. Půdorys je ve tvaru pěticípé hvězdy, kostel má 5 východů, dvakrát pět kaplí, 5 východů a na hlavním oltáři lze napočítat pět hvězd a pět andělů. Číslo 5 symbolizuje 5 Kristových ran, 5 hvězd na svatozáři mučedníka, 5 písmen ve slově „tacui“, což v překladu z latiny znamená „mlčel jsem“. Právě se zachováním zpovědního tajemství královny Žofie, které Jana stálo život, souvisí i další symbol v kostele. Je jím jazyk v ohnivém kruhu ve vrcholu kupole.

Kostel obklopuje hřbitov a ambity vystavěné ve tvaru deseticípé hvězdy.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní