Výlet Třebíč

Stopa, kterou po sobě zanechala v Třebíči, se v roce 2003 dočkala zápisu na seznam Světového dědictví UNESCO. V téměř nezměněné podobě se zde dochovala židovská čtvrť Zámostí a spolu s ní byla na seznam zapsána i bazilika sv.Prokopa. Třebíč je často považována za zářný příklad pokojného soužití dvou kultur.

Historii Třebíče lze vysledovat až do 12. století, kdy zde byl založen benediktinský klášter. Výhodná poloha na břehu řeky předurčila město jako kulturní a náboženské centrum. První zmínky o židovské obci se datují do počátku 16. století. O 2 století později byla třebíčská židovská obec nejpočetnější na celé Moravě. Zámostí je typická židovská čtvrť s křivolakými uličkami malými náměstíčky a hustou zástavbou. Dochovalo se zde 123 budov včetně dvou synagog, bývalé radnice, rabinátu, školy, nemocnice a hřbitova. Ten byl založen v 17. století a patří k největším v České republice. Do dnešní doby se zachovalo na 3000 kamenných náhrobků nejrůznějších stylů, od renesance až po současnost. Třebíčské židovské památky jsou po Jeruzalému jediné, které byly samostatně zapsány do seznamu UNESCO.

Románská bazilika sv. Prokopa pochází z poloviny 13. století a jsou na ni patrné gotické prvky. Silně poničena byla při obléhání Třebíče uherskými vojsky v roce 1468. Nákladné rekonstrukce ale tuto stavbu zachránily a uchovaly pro současné návštěvníky. V bazilice se nachází rozlehlá krypta s gotickou klenbou. Tu podepírá 50 sloupů a polosloupů, každý s originální hlavicí.

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní