Výlet Židovské Město a Franz Kafka

Pokusme se pochopit, proč měl tento národ na jedné straně tak smutný osud, a proč, na druhé straně, byl schopen se vždy pozvednout a čelit dalším nástrahám... Půjdeme kolem synagog, staré židovské radnice, jedinečných hebrejských hodin a poklidného hřbitova, plného skrytých tajemství... Podíváme se na obrázky z 19. století, kdy Židovské město vypadalo ještě úplně jinak, než dnes...

Franz Kafka - spisovatel, který se pohyboval mezi třemi světy - Čechy, Němci a Židy - a ve svém krátkém životě se mnohokrát stěhoval byl Prahou velmi ovlivněn; ukážeme vám místa, která působila na jeho tvorbu a popíšeme atmosféru, jakou mělo město na počátku dvacátého století. Kafka to vyjádřil stručně: ve svém výroku o drápkách matičky Prahy, kterými si ho vždy přitáhne...

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní