Výlet Zlatá Praha - procházka staletími

Podělíme se s Vámi o příběhy králů a královen, prezidentů, ale i obyčejných lidí, kteří přicházeli a odcházeli a přidali svůj kamínek do obrovské barvité mozaiky příběhů a osudů, které spoluvytvářejí jedinečnou atmosféru tohoto místa.Náš průvodce vám odhalí fascinující historii tohoto tisíciletého města, které bylo po dlouhá staletí hlavním městem českého království a dvakrát dokonce i Svaté Říše Římské, podělí se s vámi o příběhy králů a královen, prezidentů, ale i obyčejných lidí, kteří přicházeli a odcházeli a přidali svůj kamínek do obrovské barvité mozaiky příběhů a osudů, které spoluvytvářejí jedinečnou atmosféru tohoto místa.

V Praze najdeme všechny architektonické styly a ještě něco navíc. Gotické věže starobylého Týna na Staroměstském náměstí se po staletí tyčí vzhůru jako ruce sepnuté k modlitbě. A řada domů před ním? Rokokový růžový Kinský palác, obloučky benátské renesance na Týnské škole, vznešené gotické arkády podloubí… Ve středu náměstí se hrdě tyčí secesní socha mistra Jana Husa. A hned za kostelem renesanční palác Granovských ve starobylém Ungeltu, původně tržišti pro cizí kupce, a kousek odtud dům U Černé matky Boží, skvělý příklad českého kubismu...

Staří Pražané měřili čas pomocí slunečních hodin ve středu Staroměstského náměstí i ve věži nedalekého Klementina. Téměř padesát let uběhlo, než mladý architekt z německého Gmündu dokončil stavbu technického zázraku své doby - Karlova mostu. Chodili po něm i tajemní alchymisté, známí z doby Rudolfa II. Teprve v osmnáctém věku byl most ozdoben galerií barokních soch, které za soumraku jakoby ožívaly a sestupovaly z kamenného zábradlí, mísíce se mezi kolemjdoucí… Na druhém břehu, na skále nad řekou Vltavou, která svým tvarem připomíná \"hřbet delfína\", a nad mořem červených střech Malé Strany, nás uchvátí velkolepé panoráma Pražského hradu - sídla i hrobky českých králů, uprostřed s majestátní katedrálou svatého Víta, místa slavných korunovací i posledního odpočinku pomazaných hlav. Také pražské baroko je jedinečné. Uvnitř zlato, štuk, dramatická podívaná na množství plastik, zvenku téměř tančící, dynamicky rozhýbané stěny chrámů a budov působící na nás množstvím kontrastů.

Praha je krásná za úsvitu i za soumraku, spoutaně mlčící i přičinlivě švitořící, zahalená závojem mlh i pyšnící se girlandami třešňových květů. Praha je pohádka, sen, okouzlení... Stověžatá, zlatá, matka měst i vzpurná dívčina, pokořená i vítězící, šedá, omšelá i svítící pouťovými barvami a turistickými atrakcemi... Ale vždycky jedinečná. Pojďte ji objevovat s námi.

V ceně je zahrnuto: jízdenka na tramvaj, nápoj

Kurzy měn

Praha nyní

Praha nyní