Zwiedzanie Dzielnica Żydowska i Franz Kafka

Spróbujmy zrozumieć, czemu ten naród, mimo tak smutnego losu, był w stanie zawsze podnieść się i stawić czoło kolejnym zagrożeniom. Pójdziemy wokół synagog, Ratusza Żydowskiego (Židovská radnice) z hebrajskimi zegarami, niepowtarzalnego cmentarza, pełnego skrytych tajemnic. Obejrzymy zdjęcia z XIX wieku, kiedy dzielnica wyglądała zupełnie inaczej, niż dziś. 

Franz Kafka - pisarz, który wahał się między trzema światami - Czechów, Niemców i Żydów. W swoim krótkim życiu wielokrotnie się przeprowadzał, a Praga miała na niego duży wpływ. Pokażemy Państwu miejsca, które wpłynęły na jego dzieła i opiszemy atmosferę, która towarzyszła miastu na początku dwudziestego stulecia. Jak napisał sam Kafka: Praga nie puszcza. Nas obydwóch. Mateczka ta posiada pazury.

Kursy walut

Praga teraz

Praga teraz