Zwiedzanie Konstantynowe łaźnie

Pierwsze wzmianki o uzdrowiskowym źródle sięgają do XVI wieku. W związku z wysoką zawartością siarkowodoru był nazywany \" śmierdziuchem\". Pierwszy obiekt uzdrowiskowy został zbudownay w roku 1812. Dzięki zaleceniom lekarza z klasztoru w Teplé, źródło zaczęto wykorzystywać do celów leczniczych. Z powodu zbyt wysokich kosztów związanych z prowadzeniem uzdrowiska ponoszonych przez miasto, uzdrowisko sprzedane zostało księciu Konstantynowi Lӧvenstein i nosi jego imię do dzisiaj.

Konstantynowe Łaźnie specjalizują się w kompleksowej diagnostyce, profilaktyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.

W okolicy znajduje się ponad 400 km szlaków rowerowych, są również tereny do spacerów jak i do uprawiania bardzo popularnego ostatnio Nordic Walking. Jaskinia solna znajduje się w głównym budynku uzdrowiska Prusík.

Kursy walut

Praga teraz

Praga teraz