Zwiedzanie Rückl Crystal

Firma oferuje zwiedzanie huty szkła w Nižborze w pobliżu miejscowości Beroun z pokazem wszystkich etapów ręcznej produkcji. Prosimy zamawiać wycieczki z wyprzedzeniem. Firma jest członkiem ICF (Międzynarodowa federacja producentów ołowianego kryształu). Ilość pracowników: 175, główni odbiorcy eksportu: USA, kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu, Japonia, Singapur, Rosja. 21 stycznia 2007 roku firma ukończyła realizację projektu \"Modernizacja designu i zarządzania topiącym agregatem\" (Inovace designu a řízení sklářského tavícího agregátu). Projekt ten był współfinansowany przez fundusz europejski do spraw rozwoju regionalnego oraz czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Kursy walut

Praga teraz

Praga teraz