Zwiedzanie Teplice

Uzdrowisko było bardzo popularnym miejscem wśród władców i artystów, którzy lubili to miasto nazywać \"salonem Europy\".

Źródła lecznicze w Teplicach były używane już w XII wieku, jednak rozwój łaźni datuje się dopiero na XVI wiek .Ich złota era nastapiła w późnym wieku XVIII i trwała prawie do końca przyszłego stulecia. Dziś Teplice oferują swym klientom pobyt w pięciu ośrodkach uzdrowiskowych, wiele zabiegów zdrowotnych jak również szeroką gamę zabiegów odnowy biologicznej. Dodatkowo kuracjusze mogą skorzystać z zajęć sportowych i kulturalnych.

Uzdrowisko w Teplicach specjalizuje się w leczeniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego, układu nerwowego, problemów z krążeniem i psychicznych.

 

Kursy walut

Praga teraz

Praga teraz