Zwiedzanie Trzebicz

Ślad, który zostawiła po sobie kultura żydowska w Trzebicu doczekał się w 2003 roku wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na liście została zarejestrowana dzielnica żydowska Zámostí, która przetrwała w praktycznie niezmienionym stanie, jak również bazylika Świętego Prokopa. Trzebicz często służy  za doskonały przykład pokojowego współistnienia dwóch kultur.

Historia Trzebicza sięga aż do XII wieku, kiedy to został założony klasztor Benedyktynek. Dogodne położenie nad brzegiem rzeki predestynuje miasto do bycia centrum kultury i religii. Pierwsze wzmianki o społeczności żydowskiej pochodzą z  wczesnego XVI wieku. Dwa wieki póżniej Trzebicka żydowska społeczność była naliczniejszą na całych Morawach. Ciekawostką jest typowa żydowska dzielnica z krętymi uliczkami i placami oraz gęstą zabudową. Zachowały sie 123 budynki w tym dwie synagogi, były ratusz, rabinat, szkoła, szpital i cmentarz., który został założony w XVII wieku i jest jednym z największych w Republice Czeskiej. Do dnia dzisiejszego zachowało się 3000 kamiennych nagrobków w różnym stylu, od renesansowych do współczesnych. Trzebickie zabytki żydowskie są po Jeruzalem jedynymi, które zostały wpisane do UNESCO.

Romańska bazylika Świętego Prokopa pochodzi z połowy XIII wieku i posiada elementy gotyckie. Została ona mocno zniszczona przy oblężeniu Trzebicza przez wojska węgierskie w 1468 roku. Kosztowne koszty remontowe sprawiły, że bazylika zachowała sie po dziś dzień i jest otwarta dla zwiedzających. W bazylice można ujrzeć dużą kryptę z gotyckim sklepieniem, którą podpiera 50 kolumn i półkolumn z oryginalnymi głowicami.

Kursy walut

Praga teraz

Praga teraz